Rovinieta – Contestatie amenda Rovinieta – Ce trebuie sa facem daca am primit amenda pentru rovinieta electronica, va explica Cuculis si Asociatii birou de avocatura – www.Indrumari-juridie.eu – Amenzi Rovinieta

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii prin av.  Deca a declarat  ca  “In cazul in care a-ti primit amenda pentru lipsa rovinietei electronice,puteti sa o contestati in instanta”.  Tot biroul de avocatura arata ca in cazul in care a-ti luat amenzi contraventionale succesive in urma trecerii prin fata mai multor camere acestea se pot contesta cu succes in instanta. Puteti depune contestatie impotriva PV de amenda in termen de 15 zile de la comunicare. :

Art. 8. – (1) Fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. (2) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) este prevazut în anexa nr. 2. (3) Contravenientul are obligatia de a achita, pe lânga amenda contraventionala, cu titlu de tarif de despagubire, în functie de tipul vehiculului folosit fara a detine rovinieta valabila, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4. (31) Agentul constatator va face mentiune în procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia. Despagubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), în contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România S.A. si va reveni acesteia ca venit extrabugetar. (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de prezentul act normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (atentie, doar din amenda, tariful de despagubire ramane datorat integral) (6) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor români care folosesc reteaua de drumuri nationale din România fara a avea rovinieta valabila li se retine certificatul de înmatriculare al vehiculului pâna la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despagubire conform prevederilor alin. (3). Art. 9. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8 se fac de catre: a) personalul împuternicit din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A.; b) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A.; c) politia rutiera, în situatia când efectueaza controlul existentei rovinietei valabile, fara personalul mentionat la lit. a) si b); d) personalul politiei de frontiera care îsi desfasoara activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, împreuna cu personalul prevazut la lit. a). (2) Începând cu data de 1 octombrie 2010, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei. Art. 10. – Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

In momentul introducerii actiunii  avocatul se bazeaza pe reglementarile internationale si anume pe prevederile CEDO dar si ale Curtii Europene de Justite.  În lumina jurisprudenţei CEDO, contravenţiile referitoare la circulaţia pe drumurile publice sunt încadrate în sfera ”acuzaţiilor în materie penală” la care se referă primul paragraf al art. 6 CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat în jurisprudenţa sa (Cauza Maszini c. României – hotararea din 21.09.2006, Eanady c. Slovaciei, Ziliberberg c. Moldovei) că normele juridice ce sancţionează astfel de fapte au caracter general şi că urmăresc un scop preventiv şi represiv, aceste criterii (alternative) fiind suficiente pentru a demonstra că fapta în discuţie are, în sensul art. 6 din Convenţie, caracter penal. Ca o consecinţă a aplicării în cauză a dispoziţiilor art. 6 din Convenţie prezentul litigiu trebuie să ofere şi garanţiile procesuale recunoscute şi garantate de acest articol. Pe cale de consecinţă trebuie recunoscute şi garanţiile specifice în materie penală din art. 6 al Convenţiei, printre care lipsa pericolului social, precum şi înlesnirile oferite de Codul penal.

        Art. 17 alin. 1 din Codul penal defineşte infracţiunea ca „fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”. În accepţiunea sa cea mai generală, contravenţia, asemenea infracţiunii, conform CEDO, este o fapta a omului, un act de conduita exterioara a acestuia, interzis de lege sub o sancţiune specifică, care este pedeapsa1. Spre deosebire de infracţiune, care prezintă pericol social mai ridicat, cu consecinţe mai grave si dăinuie în timp, la contravenţie, acest pericol este mai redus, iar urmările sunt mai reduse;

        Conform doctrinei, „infracţiunea continuă se caracterizează prin prelungirea în chip natural a acţiunii sau inacţiunii, ce constituie elementul material al laturii obiective, după consumare, până la intervenţia unei forte contrare. Tot doctrina de specialitate ne indică, în mod unitar, modul în care pot fi identificate infracţiunile continue, şi anume „după elementul material al laturii obiective ce presupune o acţiune ori o inacţiune ce durează în timp ca: deţinerea, rămânerea, purtarea, conducerea unui autovehicul etc. Activitatea infracţională la unele infracţiuni continue este susceptibilă de întreruperi care sunt determinate de natura activităţii infracţionale, spre exemplu portul ilegal de uniforma care poate fi întrerupt noaptea şi reluat dimineaţa. Aceste întreruperi ţin de natura infracţiunii şi nu afectează unitatea infracţiunii continue” 2.

În cazul de faţă, intervenţia forţei contrare este notificarea de către agentul constatator al contravenţiei nr. 1, contravenţie recunoscută de subscrisa. Însă, prin contravenţiile ulterioare (cu referire specială la contravenţia nr. 2), ni se creează o situaţie mai grea decât cea prevăzută în legea penală, fiind ţinuţi la plata mai multor amenzi pentru aceeaşi faptă.

În subsidiar, vă învederăm că dreptul penal romanesc, nu reglementează cumulul aritmetic al pedepselor decât în cazuri extreme, expres şi limitativ prevăzute de lege; astfel, dacă instanţa ar alege să aplice cumulul de amenzi contravenţionale, ni s-ar crea o situaţie mult mai dificilă în comparaţie cu pericolul social generat de fapta săvârşită.

        Una dintre trăsăturile esenţiale ale contravenţiei este existenţa pericolului social. În doctrină, precum şi în practică se remarcă obligativitatea organelor judiciare de a analiza in concreto respectiv gradul de pericol social de la caz ca caz. În speţa de faţă, în mod evident, această analiză nu a fost efectuată.

    Suma primita de CNADNR drept valoare de despagubire reprezintă contravaloarea unei roviniete pe 12 luni.

Conform art. 8 alin. (3) din O.G. 15/2002, modificată ulterior, „contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul de vehicul folosit fără a deţine rovinietă valabilă, sumele stabilite conform Anexei nr. 4”.

Conform sus-citatei anexe nr. 4, cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil pentru un autoturism este de 28 de euro, adică identic cu tariful de utilizare pentru 12 luni a drumurilor naţionale. Această situaţie este valabilă pentru toate categoriile de vehicule menţionate în anexele nr. 1 (care reglementează nivelul de utilizare a drumurilor naţionale) şi nr. 4 (care reglementează cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil) din Ordonanţa nr. 15/2002, cu modificările ulterioare.

S-ar putea trage concluzia că acest tarif de despăgubire reprezintă contravaloarea rovinietei pe 12 luni şi că, odată achitat acest tarif, utilizatorul drumurilor naţionale va avea o rovinietă valabilă. Acest aspect este contrazis de comportamentul CNADNR S.A. care, în mod abuziv, percepe tariful de despagubire la fiecare nouă presupusă „contravenţie” pe care o constată.

În concluzie, în eventualitatea în care un vehicul tranzitează drumurile naţionale timp de câteva luni, fără să aibă cunoştinţă că nu o deţine rovinietă valabilă, poate fi amendat contravenţional de cateva zeci de ori şi, pe lângă această sancţiune, va trebui să achite către CNADNR S.A. tot atâtea tarife de despăgubire câte presupuse contravenţii a săvârşit! Or, dacă s-ar proceda în asemenea fel, deşi legea este foarte clară în sens contrar, ar lua naştere o situaţie extrem de dificilă pentru contravenient, disproporţionată faţă de pericolul social generat.

Având în vedere argumentele expuse, consideram a trebuie anulat procesul verbal de contraventie.

Acestea sunt doar cateva precizari pe care avocatul le-a aratat in ceea ce priveste o chemare in judecata a celor de la CNADNR. 

Precizam faptul  ca biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii este initiatorul petitiei on line prin care se incearca modificarea legislativa in sensul ca, un sofer nu poate primi mai multe amenzi pentru aceeasi infractiune intr-un  interval  de minim 24 de ore.

Pentru contestarea procesului verbal  biroul de avocatura atrage atentia soferilor ca trebuie sa depuna actiunea in justitie in max 15 zile de la comunicarea p-v de contraventie.

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

115 Responses to “Rovinieta – Contestatie amenda Rovinieta – Ce trebuie sa facem daca am primit amenda pentru rovinieta electronica, va explica Cuculis si Asociatii birou de avocatura – www.Indrumari-juridie.eu – Amenzi Rovinieta”

 1. Costinel Dragoi says:

  Interventia mea aici este o intrebare, de fapt, nu un raspuns.
  Sunt in situatia descrisa in acest articol, adica am circulat fara rovinieta valabila circa 3 luni. Inca nu am primit niciun proces verbal de contraventie (stiu ca vin cu 4-6 luni intarziere in medie). Acest lucru s-a datorat unei confuzii (am crezut in mod eronat ca am cumparat rovinieta in aceeasi zi cu asigurarea RCA) si nu relei vointe. Ca dovada este faptul ca in momentul cand am constientizat eroarea am achizitionat o rovinieta fara a fi primit vreun proces verbal de contraventie inca. Intrebarea mea este urmatoarea: eu domiciliez in Ramnicu Sarat, jud Buzau iar contraventiile au fost constatate (sunt convins de asta) cu ajutorul camerelor de supraveghere din Prahova, Buzau si Bucuresti. Pentru a fi reprezentat in justitie, in vederea contestarii proceselor verbale pe care ma astept sa le primesc, pot sa apelez la un avocat de oriunde din tara (Cuculis si Asociatii spre exemplu) ?

  Multumesc anticipat.

 2. Ela says:

  Buna ziua!Problema mea este asemanatoare celei de mai sus. La sfarsitul lunii iunie am circulat pe DN1 (Predeal-Brasov) cu rovigneta expirata. Acest lucru nu s-a intamplat din rea vointa, ci pur si simplu am uitat ca rovigneta expirase cu 2 zile in urma. Ghinionul a facut ca eu sa imi dau seama de acest lucru la 5 minute dupa ce am trecut pe langa o camera ARR. Am oprit la prima benzinarie si mi-am achizitionat rovigneta. Este vreo modalitate prin care as putea sa contest plata despagubirii catre CNADR,tinand cont ca rovigneta este valabila din aceeasi zi cu data constatarii amenzii?Va multumesc!

  • Buna ziua stimate domn, rovigneta are multe hibe in modul ei standard. In cazul in care si agentul constatator a facut anumite greseli deja acel proces verbal se poate anula fara probleme. Pana nu reusim sa vedem procesele verbale de contraventie nu ne putem pronunta 100% insa va spun ca puteti sa scapati de plata acelei amenzi. Cu stima

 3. Georgeta Gilca says:

  Buna ziua. Am si eu o nelamurire ref. la aceasta problema. Sunt in situatia descrisa in acest articol, adica am circulat fara rovinieta valabila 6 luni (s-a datorat unei confuzii si unei regretabile erori administrative altfel eu fiind o persoana de buna credinta si cu toate darile platite la timp). Am primit primul PV de contraventie & despagubire si cu groaza ma gandesc la restul care vor aparea in urmatoarele 6 luni deoarece am circulat in mod frecvent pe ruta Buc-Ploiesti. Am platit ambele amenzi/despagubire si mi-am achizitionat si rovinieta pt urmatorul an. Intrebarea mea este urmatoarea: trebuie sa platesc si urmatoarele amenzi + despagubiri (la momentul cand vor veni fiecare) si sa fac contestatiile respective in 15 zile la Jud. Ploiesti sau nu mai platesc nicio amenda si fac doar contestatiile si apelez la avocat??

  • Buna ziua stiamte domn. Va raspunde biroul de avocatura Cuculis si Asociatii – Parteneri in Drept.
   Porblema dvs. se regaseste la sute/mii de persoane care au trecut prin aceeasi situatie. In primul rand pentru a va da un raspuns complet vreau sa stiti ca un avocat din cadrul biroului nostru trebuie sa se uite peste acele procese verbale de contraventie si sa constate impreuna cu dvs. eventualele erori pe care si-ar putea baza contestatia la procesul verbal.Insa va aduc la cunostiinta ca in mod standardizat aceste procese verbale contravin legii pe mai multe capete si prin urmare biroul nostru de avocatura va poate ajuta cu siguranta sa anulati acele procese verbale. In cazul in care a-ti circulat pe ruta indicata va anunt cu regret ca o sa aveti o amenda/fiecare camera care v-a depistat. Cu deosebit respect, av Cuculis

   Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
   Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

   http://www.indrumari-juridice.eu
   http://www.indrumarijuridice.wordpress.com
   http://indrumarijuridice.forumest.ro
   Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

   Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist

 4. Lakatos Lorand says:

  buna seara.
  am si eu aceeasi problema. am primit o amenda pentru lipsa rovinietei pentru un tractor . am transportat in interes personal ceva stupi, si am trecut pe la camera de supraveghere dinTiha Bargaului in data de 15 iunie 2011. pe 27 dec 2011 am primit aceasta amenda(5 luni si vreo 28 zile), dar noi am trecut de vreo 6 ori pe la aceasta camera. din 2 motive nu am achizitionat rovinieta:
  – cu o alta ocazie, la inceputul anului am intrat intr-o benzinarie sa cumpar o ravinieta pentru tractor, si m-i s-a zis, ca la tractoare nu se plateste rovinieta
  – si cu o alta ocazie am fost oprit de un agent de politie, a verificat actele tractorului si nu a mentionat deloc lipsa rovinietei
  Daca am fi primit amenda in decurs de 10-15 zile cu siguranta am fi cumparat rovinieta.
  amenda este de 1250 ron+ 320 euro despagubirea, inmultita cu vreo 5-6 ori, este in jur de 15.000 lei, nu valoreaza el atata…este enorm.
  ce putem sa facem in acest caz….

  Va multumesc.

 5. marius razwan says:

  am primit pana acum 5 amenzi pt rovinieta,dintre care 2 le-am platit si celelalte 3 vreau sa le contest….specific ca nu am stiut ca asi fi putut sa nu platesc niciuna ,deoarece,conform unui articol din ordonanta 2/2001,privind regimul de aplicare a contraventiilor pe teritoriul romaniei,care obliga semnarea acestor procese verbale de constatare ,sub sanctiunea nulitatii absolute. Oficiali CNADNR sustin ca documentele sunt valabile pentru ca au semnatura electronica a agentului constatator.Aici intervine o alta lege (445/2001) care spune ,pe scurt, ca :inscrisul in forma electronica este destinat pentru a fi citit prin intermediul unui program informatic:::::????? Aici hriba soferii prinsi fara rovinieta spun (si asa este) ca amenzile le primesc pe hartie si NU “”printr-un program informatic”” gafa poate fi speculata, exemple multe de anulare,la CLUJ. DOMNILOR AVOCATI VA ROG DACA SE POATE UN RASPUNS LA CELE DE MAI SUS !!! AM SAU NU DREPTATE?? Adaug din ord.2/2001,daca lipseste un singur element ,procesul verbal este NUL…CU RESPECT ,SPER CA AM FOST DE AJUTOR TUTUROR SOFERILOR DIN ROMANIA….DACA DA MA BUCUR CA STATUL ROMAN NU MAI SUGE CA O CAPUSA POPORUL ROMAN!!!!!!!!

 6. geo says:

  Daca am intrat in posesia procesului verbal de la CNADR la sase(sase) luni dupa ce a fost transmisa ,mai pot cereanularea amenzii.

 7. Raul Noica says:

  Buna ziua
  Am primit doua amenze /taxe de despagubire si probabil mai urmeaza inca 4 .
  Sunt pe numele meu, numarul masinii e scris corect, datele mele de asemeni, PV au confirmarea de primire a uni martor ( care a scris doar numele si seria CI fara a scrie adresa si localitatea ), PV au fost intocmite la aproape 6 luni dupa ce a avut loc presupusa contraventie si trimise catre mine la 6 luni si 2 saptamani . Pot contesta in instanta ? Are rost sa platesc partial ? Sau platesc tot si gata ?

 8. Raul Noica says:

  PV nu e semnat de agent ( scrie ca e semnat electronic ) si datele mele nu corespund cu cele din buletin ( s-a schimbat de citiva ani numerotarea strazilor ) . Are vreo importanta ?

 9. barbu elena says:

  am si eu o probema am achizitionat o rovinieta si mi sa gresit o litera de la numarul masini acum cateva zile mia venit o amenda ptr rovinieta (dupa mai bine de 6 luni )si abea acum am observat; am cautat si am aflat ca nr respectiv nici nu exista sau nu a existat vreodata. ce pot sa fac cu cine pot sa vorbesc ca sa nu platesc amenda va multumesc

 10. Iorga Traian says:

  Tot referitor la rovineta. Eu am aflat de astfel de P.V. la Primarie cand am fost sa platesc impozitele. La P.V. se spune ca a fost aduse acasa de o persoana si cu un martor. Eu nu am intrat in posesia P.V. cu toate ca sotia este pensionara si nu a primit nimic. Se mai poate contesta astfel de situatie. Daca da, la care judecatoria cea din locul de domiciliul domiciliu ?

  Iorga Traian (Email: iorga_traian@yahoo.com)

  • In primul rand dvs. trebuie sa luati legatura cu cei de la primarie sa va comunice acel proces verbal in baza caruia v-au impus la plata respectivele sume. Urmatorul pas este sa faceti o cerere la instanta in care sa cereri sa fiti repus in termenul de contestare ca sa puteti sa contestati respectivul proces verbal.Competenta in cadrul acesta se determina in functie de redactarea procesului verbal. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 11. geo says:

  Exista o cerere tipizata care sa fie depusa la instanta pentru a cere repunerea in termenul de contestare in cazul in care nu am luat la cunostinta de existenta unul proces verbal de amenda pentru neplata rovignetei

 12. Simion Ioan says:

  Ma aflu intr-o situatie putin mai complicata decat a celorlalti “contravenienti”.
  Am primit si eu bineinteles trei PV pentru rovigneta in doua judete eu stiind ca am achitat aceasta taxa, insa la o verificare mai atenta am constata ca cel la care am platit rovinieta a gresit o litera din nr de inmatriculare si nici numarul de identificare al masinii nu l-a mai verificat aparand bineiteles alt nr de identificare pe rovigneata valabila pe care o detineam.Am inteles din raspunbsurile de mai sus ce ar trebui sa fac insa aici se comlica lucrurile pentru ca masina nu este inregistrata pe numele meu ci are un propietar care a decedat in urma cu un an jumatate si nefacandu-se succesiunea in familia respectiva nu am putut sa o trec pe numele meu.Mentionez ca PV au venit bineinteles pe numele decedatului.CE este de facut in situatia asta, AMENZILE pe numele unei persoane decedate SE TRANSFERA URMASILOR?…..daca da, ce ar trebui eu sa fac pentru ca eu ma folosesc de masina si familia respectiva a fost de buna credinta ?

  • Buna ziua stimate domn, raspunsul in cazul dvs. este unul putin mai complicat decat uzantele cunoscute. In ceea ce priveste dreptul succesoral in cazul in care mostenirea se accepta sub beneficiu de inventar, adica cu rezerva ca in cazul in caare exista datorii acestea vor fi platite doar din cadrul mostenirii aceste amenzi se transfera dar vor fi platite din cadrul mostenirii, in cazul in care o acceptati ca atare si va confundati patrimoniul personal cu cel al defunctului at. sunteti tinut sa platit amenda indiferent daca aceasta depaseste suma pe care o mosteniti, pe scurt se mostenesc si activele si pasivele. De principiu puteti fara problema sa actionati instanta pentru anularea acestor procese verbale insa trebuie sa va demonstrati calitatea de mostenitor. Cu stima, av. Cuculis

 13. Alexandru P. says:

  Buna ziua,
  Ma aflu in urmatoarea situatie si daca se poate va rog sa-mi transmite-ti parerea dvs. :
  Am primit doua amenzi de circulatie fara rovinieta. Situatia a fos posibila deoarece am achizitionat din greseala rovinieta la o masina cu care nu ma deplasez in afara orasului si am circulat cu cealalata crezand ca am rovinieta (am incurcat taloanele caci numerele sunt asemanatoare). Am constatat acest lucru dupa 8 luni si l-am remediat.
  As dori sa contest al doilea proces verbal, atat din punctul de vedere al amenzii cumulative, dar si din motiv ca ora la care ei sustin ca am trecut pe acel drum nu este corecta. Eu estimez ca am ajuns in locul respectiv la ora 13, pe cand ei sustin ca am trecut la ora 22.30, ori in ziua respectiva soarele a apus la ora 20.56, deci in mod normal poza lor ar trebui sa fie una facuta pe intuneric nu pe lumina. Banuiesc ca la proces sunt obligati sa aduca poza ca marturie?
  Daca mai urmeaza sa primesc si alte procese verbale, pot fi si ele contestate ca urmare a acestei actiuni?
  Va multumesc,
  Alexandru P.

 14. Diana says:

  Stimate domnule Avocat,

  Am si eu cam aceeasi problema, totusi am o mica particularitate. Tocmai am primit 3 amenzi luate pe parcursul aceleiasi saptamani, in care eu mi-am inmatriculat masina adusa din Germania, pana mi-am facut rovinieta pe noul numar. De fapt, in perioada in care mi s-au dat amenzile aveam inca rovinieta veche valabila pe numarul de inmatriculare provizoriu si am mai circulat cateva zile si pe numarul nou, crezand ca rovinieta e valabila.
  Din pacate, am citit acum pe net ca ar fi trebuit sa anunt schimbarea numarului de inmatriculare. Credeti ca in conditiile acestea sunt buna de plata sau pot face contestatie cu sanse reale de castig, daca pot dovedi ca rovinieta facuta pe numerele provizorii era valabila cand am primit amenzile?
  Va multumesc anticipat.
  Diana

 15. Victor Nastase says:

  Buna ziua, cum trebuie procedat in cazul in care automobilul a fost vandut conform unui contract de vanzare cumparare, dar amenda pentru rovinieta a venit tot pe numele meu? Va multumesc!

 16. Catalin says:

  Buna ziua,
  Ma aflu exact in situatia descrisa de d-voastra, am primit 3 PVC+3 instiintari de plata cu titlu de despagubire fiecare in valoare de 28 euro. Toate cele trei au venit cu o intarziere de 5 luni de la comiterea infractiunii (ciculatia fara rovigneta), 15-16-18.09.2011, PVC sunt intocmite in 02.2012. Am platit cei 125 lei (12,5 ron-trezorierie, 112,5 ron in contul bcr), jumatate din amenda minina, pentru fiecare din cele 3 PVC, insa ulterior am observat cei 28×3 euro cu titlu de despagubire pe care inca nu i-am achitat. Exista vreo cale sa fiu exonerat de la plata acestor despagubiri, eventual sa platesc doar o singura data cei 28 euro. Imi este imposibil sa-i platesc si pe acestia in 15 zile, chiar mai mult. Intentionez sa actionez in instanta, insa va rog sa ma sfatuiti cum as putea sa am castig de cauza. Si la cine as putea apela. (Focsani, VN).

 17. Corneliu Vlagea says:

  Domnule Deca,
  Cum se calculeaza 6 luni, conform Art.13 – (1) din O.G.nr.2/2001 pentru prescrierea contraventiei? Se socotesc zilele cumulate sau numai lunile calendaristice?
  Mai exact, eu am fost inregistrat fara rovinieta pe 07.09.2011 si am primit PVCC pe data de 08.03.2012. Pot contesta PVCC invocand acest articol de lege?

 18. gelupopic says:

  Domnilor, vă rog să analizaţi dacă prin excluderea autoturismelor şi celor sub 3,5 to de la tariful pt. o zi nu se comite p discriminare a posesorilor acestora faţă de posesorii celorlalte categorii, şi, drept consecinţă, OG 15/2002, care instituie această discriminare, nu este neconstituţională?

 19. gelupopic says:

  Erată:-“comite o discriminare”(uff, tastele astea…)

 20. Catrinescu says:

  Buna ziua,
  Am circulat fara rovigneta o perioada de vreo cateva luni; mi-am dat seama ca n-am rovigneta platita abia cand mi-a venit amenda; am platit, mi-am luat rovigneta, dar dupa vreo 2 luni mi-a venit alta amenda, si probabil c-or sa vina si altele; as dori sa apelez la serviciile d-voastra.
  Multumesc

 21. teodorescu says:

  in 09.09.2011 am circulat fara rovinieta ,am trecut prin fata camerelor fixe.Pana azi,cand va scriu,nu am primit nimic!Va rog sa fi-ti mai explicit d-le avocat,referitor la termenul de 6 luni de prescriere,e posibil sa fi scapat!?Multumesc!!!!Cu stima!

 22. teodorescu says:

  Va mai rog,dati un mail cu nr de telefon sa va sun in cazul in care imi vin procesele verbale!

 23. ionita catalin says:

  buna seara sunt si eu in aceeasi situatie am circulat fara rovinieta aproximativ 1 luna jumate, mentionez ca masina nu era pe numele meu si luna trecuta a venit o amenda de rovineta propietarului pe care am platit-o iar acum m-am trezit ca au mai venit inca 14 pv-uri. Ce as putea sa fac macar sa se mai reduca din ele?

 24. Radu Mihnea Radian says:

  Buna ziua, am si eu o problema cu amenzi pentru rovinieta, am avut rovinieta valabila pe anul 2011, si totusi am primit procese verbale acasa ( am fost surprins de camere doar pe A2), unele dintre ele le-am contestat la judecatoria Cornetu, dar nu am primit raspuns pana acum. la inceputul anului 2012 am primit de Administratia Financiara o scrisoare in care spune ca am de platit 2000 de ron. (mentionez ca am primit cel putin 13 PV, de la CNADNR toate la cutia postala eu nu am luat la cunostiinta aceste PV, este posibil sa mai fie si altele). Cum fac sa scap de aceste amenzi? Mentionez ca aveam rovinieta valabila in perioada respectiva. Multumesc.

 25. Buna ziua, in urma cu 3 luni am primit 3 amenzi pentru rovinieta doua fiind in aceiasi zi si una la cateva zile distanta pe care le-am achitat in termen de 24 de ora prin intermediul ghiseului online. Astazi am primit inca 3 plicuri cu 3 amenzi; ce ma sfatuiti sa fac? Mai am vreo sansa sa-mi recuperez banii? Daca imi mai vin amenzi pe viitor sa depun contestatie? Sunt gata sa actionez dupa cum imi propuneti. Multumesc anticipat.

 26. Tanasescu says:

  Am primit un PVCC cu data de 21.03.2012 pentru o contraventie constata in 06.11.2011, plicul l-am gasit in usa de la apartament in data de 03.04.2012, fara a semna confirmare de primire. Nu stiu daca aveam rovigneta valabila atunci fiindca rovignetele care le-am achizitionat anul trecut le-am aruncat.Pe PVCC scrie ca e generat si semnat electronic, dar nu are decat o stampila care nici aia nu se vede in clar.ScrIe acolo ca ai voie sa contesti in 15 zile de la data comunicarii PVCC, sau daca platesti in 48 de ore tot de la data comunicarii PVCC ai o reducere a amenzii.
  In cazul meu, care este data comunicarii PVCC?
  Care este sfatul dumneavoastra pentru mine in situatia data?

 27. Nicolae Aurel says:

  Buna ziua.Cazul meu este ca ma pe societate un cap tractor(tir)si datorita faptului ca circul mai mult in afara tarii iau rovinieta pe ziua in care circul.In fapt pe 26-10 2011 am plecat la incarcat am luat vinieta ,sa terminat incarcarea la ora 03 noaptea ,la ora 03 ,30 am oprit la peco la ploiesti am cerut vinieta pentru ziua de 27 -10-pentru ca in 3 ore urma sa ies din tara pe la giurgiu.nu am realizat si nici nu am verificat ce data au trecut cei de la peco.pt ca mi-au dat pentru 28-10.am bonul de cantar ce atesta ca am iesit din tara la ora 06 /27-10 am si dovada ca pe 27/28/29/am fost in Bulgaria .Am v-reo sansa sa contest amenda primita de la cnadnr ca am fost surprins la calugareni la ora 05,30 fara a detine vinieta.Va multumesc anticipat.

  • Buna ziua stimate domn Aurel. Cu siguranta ceea ce semnalati dvs. este o greseala a celor de la benzinarie, insa in cazul in care dvs. vreti sa abordati prin alt mod contestarea proceselor verbale va raspund afirmativ ca da se poate sa le contestati. Urmeaza ca unul dintre colegii nostri sa va contacteze in acest sens. Cu stima, av Cuculis

 28. giohnny says:

  Buna ziua,
  Am si eu o mare problema cu aceste roviniete ale statului Roman.
  Mi-am schimbat domiciliul din Ploiesti in Bucuresti si am fost obligat sa-mi schim si nr de la masina.
  Nici nu m-am gandit ca rovinieta pe care am platit-o pe 1 an de zile nu va mai fi valabila intrucat pe rovinieta este trecuta si seria de sasiu in afara de numarul de PH.
  Am aflat ca trebuie sa fac o cerere scrisa la CNADNR Sud si un domn de acolo mi-a spus: “Ne para rau avem probleme tehnice, azi nu putem sa va schimbam nr. la rovinieta. Oricum si dvs. veniti azi in vinerea mare. Mergeti la CNADNR Nord (la dracu’ in praznic pe Sos. Chitilei) sau luati-va o rovinieta de 7 zile daca vreti sa mergeti cu masina”
  I-am spus ca eu oricum am mai circulat pt ca aveam rovinieta platita (teoretic). Raspunsul prompt a fost: “Asta nu ne intereseaza pe noi. De ce nu cunoasteti legea ? Daca nu ati schimbat nr in baza de date (pt care se plateste 20 RON + TVA) o sa primiti amenzi. Statul are nevoie de bani la buget”

  Intrebari:
  1) Ce vina am eu ca lor nu le merge sistemul ?
  Nu sunt obligat sa ma duc in 7 locatii ca sa scimbe 10 litere in baza de date.
  2) La ce bun mai este trecuta seria de sasiu daca ea nu este luata in considerare ?
  3) Daca voi primi amenzi care este sansa sa castig in instanta, tinand cont ca pana la urma urmei masina cu care circul avea rovinieta valabila (chiar daca nr de inmatriculare s-a schimbat).

  Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.

  • Din pacate dvs. sa zicem ca sunteti vinovat cu ghilimelele de rigoare. Marea dvs. vina este ca nu a-ti anuntat CNADNR sa modifice in baza lor de date nr masinii, numar de inmatriculare pe care il folosesc toti agentii constatatori pentru a da aceste amenzi. Va spun cau certitudine ca va putem ajuta sa anulati aceste procese verbale ca fiind aplicate gresit. In momentul in care le primiti atasat lor avem nevoie si de rovinieta cu numarul vechi al masinii, sa nu o aruncati chiar daca este iesita din termen. Cu stima,av. Cuculis.

   • giohnny says:

    Am rovigneta veche (inca valabila pe nr de PH). Intre timp am fost si la CNADNR si am actualizat numarul. Acestia mi-au dat niste foi si cam atat.
    Oricum, cf ORDINUL 769 din 1 oct 2010, la Art. 9 alineatul 1
    “În cazul schimbarii numarului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îsi mentine
    valabilitatea numai în conditiile în care utilizatorul solicita efectuarea modificarii în baza de
    date, în scris, la CNADNR – S.A.”
    nu este mentionat in cat timp trebuie facuta modificarea in baza de date.
    Am dreptate sau nu ?

 29. razvan says:

  Pe data de 8.04.2012 mi-a expirat rovigneta, din pacate luat cu alte treburi pe data de 09.12.2012 am plecat la Bucuresti, fara sa o reinnoiesc.
  Posibil sa ma fi prins camera dar pana acum nu mi-a venit nimic acasa.
  Pe data de 13.04 2012 am reinnoit rovigneta, timp intre care nu am mai parasit orasul Ploiesti.
  In caz ca primesc procesul verbal de amenda pentru data de 9.04, contestatia ma ajuta cu ceva, sau mai bine platesc amenda in timp de 48 ore ?

  Multumesc !

  • Depinde foarte mult de ceea ce scrie in procesul verbal. Am spus-o si o voi repeta. Fiecare proces verbal poate avea diferente de redactare, diferente pe care noi avocatii le folosim pentru a va ajuta pe dvs. sa anulati sau sa modificati in tot sau in parte procesul verbal. Eu va asigur ca sunt sanse extrem de mari pentru toate procesele verbale. Ceea ce va pot sfatui este sa ne lansati procesul verbal pentru a ne uita peste el si pentru a reveni cu o parere avizata. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 30. Constantin says:

  Vreau sa apelez la serviciile firmei dvs de avocatura, am primit deja 2 procese verbale si probabil ca vor urma multe altele. Din pacate sunt la limita cu timpul, am gasit din intamplare plicurile de curand desi ele au inscrisa data de 5 aprilie.

 31. ion valentin says:

  am primit 2 p v pe care l-am achitat .ma-i este posibil sa le contest in istanta?

 32. ion valentin says:

  nu sunt in termenul de 15 zile

 33. ion valentin says:

  nu mai exista nici o posibilitate dupa 15 zile?

 34. adina says:

  am primit un pv cu somatie de plata fara a lua la cunostinta de aceata amenda ce trebuie sa fac?

  • Intrebarea dvs. contine doua aspecte diferite. Procesul verbal si somatia de plata, care sunt doua aspecte diferite. Daca ati primit un p-v depinde ce proces verbal de contraventie, aplicat pentru ce? puteti sa il contestati pentru varii motive insa am nevoie de detalii pentru a va putea informa, iar referitor la somatie de plata o sa va rog la fel sa detaliati. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 35. adina says:

  de la administratia locala am primit somatie de plata in termen de 15 zile insotit pv pentru rovinieta de care eu nu am luat la cunostinta

 36. ion valentin says:

  de la administratia locala am primit somatie de plata in termen de 15 zile insotit pv pentru rovinieta de care eu nu am luat la cunostinta

 37. ion valentin says:

  despagubirea penrtu rovinieta in ce consta?

 38. Shumi says:

  buna seara in data de 28.10.2011 am fost surprins de camera pt rovigneta in Tiha Bargaului jud BN (mentionez ca aceasta amenda am achitat-o) iar in data de 07.11.2011 din nou am fost surprins tot de aceasi camera….pur si simplu uitasem ca mi-a expirat perioada de valabilitate ca rovignetei. Cum as putea sa procedez in acest caz (inteleg am platit odata dar mi se pare absurd ca la un inteval asa de scurt sa mai fiu sanctionat inca odata tot pt aceasi greseala)? masina e inmatriculata pe numele fratelui meu si in acele date eu eram la volan. daca fac contestatie trebuie sa merg personal la judecatoria BN sau exista si o alta cale sa pot contesta1 va multumesc anticipat!

 39. Alexandru says:

  Am adunat si eu 10 amenzi pt rovinieta dintre care am platit 3, v-as ruga sa ma sfatuiti ce trebuie sa fac pe viitor. Toate le-am primit prin posta, prinse in usa “semnate electronic” cu o stampile foarte putin lizibila, aproape indescifrabila. Multumesc anticipat.

 40. Ramona L says:

  Buna seara,am citit toate cazurile de pana acum incercand sa regasesc situatia mea. Am primit azi PV ,se mentioneaza ca la data de 14 dec2011 masina mea a fost pozata pe DN2 km115+80m,Maracineni jud Buzau. Paradoxul consta in faptul ca eu nu am circulat NICIODATA cu masina prin aceasta zona,(sunt din Iasi), si nici in acea zi.Mai mult decat atat, as fi curioasa sa verific autenticitatea pozei si in alt fel: masina mea are culoarea initiala albastra,iar in august anul trecut am infoliat-o cu rosu si reinmatriculata la RAR cu culoarea rosie.Ce poza au ei ,ce culoare are masina din poza lor ?
  Inca o eroare sau deliberata lipsa de corectitudine din partea lor este faptul ca in PV nu se mentioneaza marca si tipul autoturismului.
  Cum procedez ?

 41. victoriusgreco says:

  Buna ziua .Doresc o informatie daca se poate in legatura cu o modalitate cat mai simpla de a rezolva urmatoarea problema:Am primit prin posta un proces verbal pentru ca am circulat cu autoturismul intr-o zi din 2011 ,sambata la ora 6.48 pe DN1 in zona Romanesti ,Jud Prahova.
  Problema este ca masina mea nu a parasit Bucurestiul in acele zile si nu am circulat niciodata spre Ploiesti de cand am masina (2010).In general foarte rar ies din Bucuresti si cumpar rovignieta on line pentru 7 zile.Sunt obligat acum sa ma adresez Judecatoriei din jud Prahova,sa pierd timp si bani pentru grosolana lor eroare?.Nu pot solicita in Bucuresti la vre-o institutie sa constate ca fotografia electronica nu este corecta.?Masina a fost parcata in fata geamului si sub nici o forma nu a fost miscata in acea zi.Cu multumiri anticipate.
  In cazul dovediri nevinovatiei mele ,pot sa ma constitui parte civila pentru a solicita despagubiri privind aduceri de prejudicii morale serioase pentru stresul provocat? Asflel ca institutia ce a facut greseala sa inteleaga ca nu este normal ca cetatenilor sa li-se faca astfel de nedreptati.Sper sa fie de folos si altor cititori.Cu deosebita stima

 42. Victor G. says:

  Buna ziua .Doresc o informatie daca se poate in legatura cu o modalitate cat mai simpla de a rezolva urmatoarea problema:Am primit prin posta un proces verbal pentru ca am circulat cu autoturismul intr-o zi din 2011 ,sambata la ora 6.48 pe DN1 in zona Romanesti ,Jud Prahova.
  Problema este ca masina mea nu a parasit Bucurestiul in acele zile si nu am circulat niciodata spre Ploiesti de cand am masina (2010).In general foarte rar ies din Bucuresti si cumpar rovignieta on line pentru 7 zile.Sunt obligat acum sa ma adresez Judecatoriei din jud Prahova,sa pierd timp si bani pentru grosolana lor eroare?.Nu pot solicita in Bucuresti la vre-o institutie sa constate ca fotografia electronica nu este corecta.?Masina a fost parcata in fata geamului si sub nici o forma nu a fost miscata in acea zi.In cazul dovediri nevinovatiei mele ,pot sa ma constitui parte civila pentru a solicita despagubiri privind aduceri de prejudicii morale serioase pentru stresul provocat? Asflel ca institutia ce a facut greseala sa inteleaga ca nu este normal ca cetatenilor sa li-se faca astfel de nedreptati.Sper sa fie de folos si altor cititori.Cu deosebita stima

 43. pop says:

  Am avut si noi un PV de la CNADNR. Am contestat PV iar instanta a transpormat amenda in avertisment mentinand valabil in rest PV. Acum aflam ca CNADNR a cerut incuviintaea executarii silite pentru ceea ce se specifica in PV ca tarif de despagubire iar executorul ne-a somat sa platim alfel pune poprire pe conturi. Se mai poate fece ceva pentru a scapa de plata acestei aberatii?
  Mentionez ca detineam rovinieta valabila dor ca numaru de inmatriculare era trecut gresit.

 44. hurgoi aurelian says:

  buna ziua
  am primit 2 pv si as dori sa le atac in instanta cu dumneavoastra
  cum se procedeaza

 45. Madalina says:

  Buna seara, Va rog sa ma ajutati cu o problema legata de rovinieta de drum.
  Am primit astazi 2 amenzi (procese verbale de constatare a contraventiei) ambele intocmite pe data de 2.05.2012 pentru constatari efectuate pe 7.01.2012 respectiv 22.02.2012 in care mi se solicita achitarea amenzi si respectiv achitarea despagubirii.
  Mentionez ca pe data de 16.03.2012 am achizionat rovinieta pentru anul in curs nestiind ca expirase precedenta.
  Ma astept sa mai primesc amenzi si am marea rugaminte sa ma sfatuiti cum sa procedez.
  Va multumesc anticipat si astept raspunsul dumneavoastra.
  Daca achit in 48 de ore amenda pot achita doar 50%. As aprecia enorm raspunsul dumneavoastra rapid.
  Cu stima.

  • Buna ziua stimata doamna. Am citit cu atentie problema dvs. si raspunsul din fericire este unul pozitiv, cu siguranta puteti sa contestati aceste amenzi pentru lipsa rovinietei. Asa cum a-ti putut observa si in randurile postate de ceilalti pagubiti avem la indemana 12 motive de anulare a proceselor verbale insa atentie trebuie sa vedem procesele verbale pe care le aveti fiindca fiecare are particularitatea lui si este posibil chiar sa gasim pentru dvs. motive separate de anulare/modifcare a procesului verbal. In cel mai scurt timp un coleg avocat va va contacta pentru a discuta mai multe aspecte legate de problema dvs. juridica. Cu stima, av Cuculis, 0722298011

 46. Bucur says:

  Buna ziua,
  Ieri 24.05.2012, postasul a fost dragut si ne-a adus 15 scrisori cu amenzi pentru lipsa rovinietei – perioada sfarsitul lui aprilie 2012 cand a expirat vechea rovinieta si pana la mijlocul lui mai 2012 cand am cumparat noua rovinieta-
  Sotul meu a plecat deja azi 25.05.2012, sa plateasca 1/2 din cei 250 ron.
  Va rugam frumos sa ne sfatuiti cum ar trebui sa procedam cu cei 28 euro.
  Sa ii platim de 15 ori sau o singura data ? Avem termen de plata 15 zile.
  Cum sa procedam sa ajunga in posesia dvs procesele verbale – sau unul singur – ca toate suna la fel, diferita este doar data si ora.
  Dorim sa ne ajutati sa ne recuperam macar o parte din bani.
  Va multumim anticipat pentru ajutor si intelegere.

  • Stimate domn. Va atentionez ca plata tuturor amenzilor evident pentru CNADNR este pozitiva insa pentru dvs. ar fi un mare inconvenient atat financiar cat si de credibilitate in fata instantei. Atitudinea noastra trebuie sa fie una franca de “eu nu sunt vinovat ” pana la concurenta de 15 amenzi. Dvs. a-ti incalcat legea contraventionala pentru care ar fi trebuit sa platiti la jumate doar O SINGURA amenda cat si tariful de despagubire iar diferenta de 14 procese verbale sa o CONTESTATI. In tot cazul in urma discutiilor ce le vom purta o sa va aduc argumente solide pentru care nu ar trebui sa platiti amenzile. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 47. anton nicolae says:

  am primit 2 amenzi dela cnadnr ca nu am rovinieta dar eu am dar tipul dela benzinarie mia gresito nr meu de masine se termina cu JKI si el a scris JKY ma puteti sfatui ce sa fac

  • Stimate domn, in acelasi caz este si domnul Razvan Popescu de la Radio Zu, care de altfel a apelat la biroul nostru pentru cele 5 procese verbale ale dansaului. Da, va puteti indrepta si impotriva celor ce v-au eliberat rovinieta si da cu siguranta puteti sa le anulati si pe cele 2 pe care le-ati primit, insa ingrijorarea mea este ca veti mai primi si alte amenzi. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 48. Costinel Pelmus says:

  Stimate domn,

  Doresc sa ma ajutati cu un sfat referitor la urmatoarea problema:
  In data de 09.05.2012 mi-a expirat rovinieta masinii de servici.
  Intre timp am facut ceva drumuri din Bucuresti spre Craiova, Slatina, Alexandria, Ploiesti, Constanta si ma astept sa primesc destul de multe PV la firma.
  Pe data de 22.06.2012 am cumparat rovinieta pentru 1 an de zile.
  Exista posibilitatea sa platesc prima amenda care va veni si restul PV sa le contest cu contestatia prezentata pe aceasta pagina (la inceput)?
  Sunt sanse reale de anulare a PV?
  Cu stima,
  Va multumesc pentru un raspuns rapid!

  • Buna ziua stimate domn. Sanse reale de castigare exista si asta va poate confirma experienta noastra vasta, cat si sutele de hotarari judecatoresti ce le avem castigate pe cabinet, parte din ele expuse chiar aici pe site. Porcedati foarte bine prin plata la jumatate a primei amenzi, avand sanse de peste 95% spre anularea celaorlalte p-v de contraventie. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 49. Cum ar trebui sa sune o contestatie la PV primite pt o rovineta gresita ?
  a gresit la PECO o liteta si implicit si serie sasiu ?

 50. chiriac says:

  am trecut prin fata camerelor pentru rovineta si la 10 minute am achizitionato. ce se poate intimpla. nu am avut de unde sa o iau. este un camion si o iau doar cin circul. este 40 de lei pe zi. au fost camere mobile. intotdeauna ajungeam la petrom si o luam. daca vine proces pot sa contest?. va multumesc

  • Va ducem la cunostiinta ca ne ocupam in special de transportatorii amendati in toate domeniile contraventionale – si am reusit in proportie de 95% sa le anulam amenzile. Ceea ce reclamati dvs. aici din pacate o sa venim cu un raspuns nefavorabil pt. dvs. si o sa va spunem ca veti primi amenda insa partea buna este ca o puteti contesta. O sa fie o amenda de 9000 de ron cel mai probabil. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 51. Dedita Irinel says:

  Buna ziua.
  In data de 19.07.2012, am primit doua procese verbale de contraventie pentru circulatie pe drumuri publice fara a avea platita rovinieta, contraventiile au fost savarsite in 03.07.2012, respectiv 04.07.2012.
  Rovinieta pentru autoturismul cu care am circulat este platita de mine in data de 05.04.2012, pentru un an de zile, dar analizand chitanta, am constatat ca vanzatorul de la statia OMV din Sos. Oltenitei, sector 4, Bucuresti, a gresit o cifra in numarul masinii. Seria de sasiu este alta fata de seria de pe certificatul de inmatriculare, eu nu am observat eroarea din numarul de inmatriculare si nici nu am stiut ca seria de sasiu se inscrie pe chitanta.
  Procesele verbale de contraventie au fost achitate de mine, in 48 de ore.
  Va rog sa imi comunicati daca exista o cale sa imi recuperez pagubele produse, respectiv 500 ron (cele doua PV) si 122 ron, contravaloarea rovinietei.
  Trebuie sa reclam la Oficiul pentru Protectia Consumatorului, sau trebuie sa apelez direct la instanta?
  Daca apelez la instanta, trebuie sa reclam OMV sau CNADNR?
  Ma puteti reprezenta contra OMV SA sau CNADNR?

  • Buna ziua stimate domn. Problema se pune pe mai multe fronturi pentru dezlegarea cu celeritate a acestui caz. In primul rand trebuie indiferent de ceea ce va ganditi sa faceti, sa contestati procesele verbale unde chemati in garantie omv. In proportie de 95% eu consider ca puteti sa rezolvati problema si sa anulati acele procese verbale. OPC-ul in acest sens nu va poate ajuta cu siguranta. Cu placere, av Cuculis 0722298011

 52. Remus says:

  Salut!
  O rugaminte am si eu, daca stiti cumva (eventual un articol de lege) cum se achita taxa de drum in faza in care autovehiculul este in curs de transcriere, moment in care posesorul nu figureaza ca si proprietar in talon si carte de identitate, eventual va schimba si numarul de inmatriculare, sau exista vreo exceptie? (nu am gasit in legea taxei de drum reglementarea specifica la astfel de situatii, poate nici nu exista).
  Nu e o suma mare daca platesc sa zicem pe o luna, pe nr si pe proprietarul vechi(ca doar el figureaza in acte), iar dupa aceea (dupa transcriere) pe cat vreau/am nevoie, dar daca intentionez sa achit din prima pe 1 an (pt ca e mai ieftin si in plus dispun cum doresc de resursele financiare), risc sa fiu nevoit sa schimb actele doveditoare platii, in caz contrar oi fi pasibil de amenda, ca doar voi circula cu taxa platita pe alt nume si numar.
  Acuma, daca exista vreo exceptie, si circul asa fara si se constata ca nu e achitata, se va face un proces verbal de constatare ce va fi trimis la vechiul proprietar, dupa care va trebui contestat de catre urmatorul proprietar, ca doar masina nu e radiata din circulatie, ci numai de la administratia financiara.
  Desigur, problema mea nu e grava, atata ca exista, sper ca ati inteles ce am intentionat sa va explic si va multumesc anticipat pentru timpul acordat!
  Remus

  • Nu exista o asemenea reglementare. Transcrierea se face in aceeasi zi si nu puteti sa parasiti serviciul de inmatriculari fiindca nu aveti numere, prin urmare rovinieta este valabila pana ajungeti la serviciul inmatriculari iar imediat pe urma fiind in localitate nu se justifica sa aveti o rovinieta fiindca o puteti procura de la primul peco. Cu stima, av Cuculis

 53. Alina Vlad says:

  Buna ziua sotul meu a primit 18 amenzi de rovinieta toate sunt platite atat la Primaria din localitatea noastra cei 125 ron in 48 de ore cat si despagubirea de 28 de euro toate au fost platite anul trecut .Precizez ca toate amenzile au venit dupa 6 luni timp in care nu am sesizat expirarea rovinietei , fiind prins de camera de pe DN 1 , Romanesti, jud. Prahova . Intrebarea mea mai poate fi facut ceva pentru a recupera banii ? Daca da ce ar trebui sa facem? In ce ar consta cheltuielile judecatoresti?Are vreun rost?

  • Cu siguranta stimata doamna nu trebuie sa lasati lucrurile asa. Trebuie sa le contestati, desi au fost platite aveti posibilitatea daca le repuneti in termenul de contestare sa va luati toti banii inapoi. Cu stima,a v Cuculis 0722298011

 54. CORNELIA says:

  Am fost depistata circuland pe DN fara rovinieta in urmatoarele circumstante= -DN in reabilitare/locul unde au fost instalate dispozitivele pt.depistarea rovinietei este o strada care se suprapune pe DN si este strada pe care locuiesc conform CI.Nu am platit amenzile -despagubire+lipsa rovinietei-si am contestat in instanta in timp util invocand cele de mai sus si lipsa semnaturii olografe de pe PV Am anexat contestatiei si o adeverinta de la Primaria orasului in care locuiesc prin care se arata ca locatia specificata pe PV se afla in orasul si strada pe care locuiesc.Intrucat pe 3 oct am proces si nu dispun de finante pt angajarea unui aparator’ va sunt recunoscatoare pt sfaturile care mi le veti transmite sa le frolosesc in apararea mea. O ZI BUNA SI VA MULTUMESC ANTICIPAT.

 55. mariana vasile says:

  buna seara,

  Acum un an am primit 2 amenzi de roviniera ( pe scurt va pot relata ce sa intimplat: am cumparat o rovinieta de la un oficiu postal iar doamna cu pricina a completat datele masini gresit . Am observat acest lucru pe drumul de iesire din oras . La intoarcere am facut o sesizare dar nu sa mai putut face nimic era responsabilitatea mea ca nu am verificat documentele .
  In acea iesire am primit 2 amenzi de rovinieta la citeva zile am achizitionat o alta rovinieta . Dupa 6 luni am primit acasa amenzile pe Judetul Giurgiu si in 2 saptamani am facut 2 contestatii pe fiecare proces verbal cu toate documental atasate xerox in spatele fiecarui proces vb. trimise cu confirmare de primire . Model de contestatie am luat-o de pe internet si am adaptat-o cu povestea de mai sus, mai mult la momentul respectinv am facut sesizari la CNADNR,posta si protectia consumatorului atasind totul in spatele contestatiei cu raspunsuri ca a fost vina mea ca nu am verificat.
  Dupa alte 6 luni am primit 2 citatii in care sunt solicitata sa ma prezint in orasul Giurgiu ca sa-mi sustin procesele ,acestea sa vor judeca in luna noiembrie 2012.
  Intrebare : cum se numeste procedura si unde a-si putea sa o gasesc pe internet pentru a fi trimisa prin posta ca acest caz sa se poata judeca in lipsa mea????
  Mentionez ca zile de concediu nu mai am sa ma pot prezenta la proces.

  Va multumesc anticipat pentru timpul acordat

  Mariana

 56. mariana vasile says:

  buna seara,
  Acum un an am primit 2 amenzi de rovinieta ( pe scurt va pot relata ce s=a intimplat: am cumparat o rovinieta de la un oficiu postal iar doamna cu pricina a completat datele masini gresit . Am observat acest lucru pe drumul de iesire din oras . La intoarcere am facut o sesizare dar nu sa mai putut face nimic era responsabilitatea mea ca nu am verificat documentele .
  In acea iesire am primit 2 amenzi de rovinieta la citeva zile am achizitionat o alta rovinieta . Dupa 6 luni am primit acasa amenzile pe Judetul Giurgiu si in 2 saptamani am facut 2 contestatii pe fiecare proces verbal cu toate documental atasate xerox in spatele fiecarui proces vb. trimise cu confirmare de primire . Model de contestatie am luat-o de pe internet si am adaptat-o cu povestea de mai sus, mai mult la momentul respectinv am facut sesizari la CNADNR,posta si protectia consumatorului atasind totul in spatele contestatiei cu raspunsuri ca a fost vina mea ca nu am verificat.
  Dupa alte 6 luni am primit 2 citatii in care sunt solicitata sa ma prezint in orasul Giurgiu ca sa-mi sustin procesele ,acestea sa vor judeca in luna noiembrie 2012.
  Intrebare : cum se numeste procedura si unde a-si putea sa o gasesc pe internet pentru a fi trimisa prin posta ca acest caz sa se poata judeca in lipsa mea????
  Mentionez ca zile de concediu nu mai am sa ma pot prezenta la proces.
  Va multumesc anticipat pentru timpul acordat
  Mariana

 57. Andrei Duda says:

  Buna ziua. Am achizitionat o rovinieta de la un Petrom din Tecuci si am plecat in aceeasi zi in Bucuresti. Dupa cateva zile am primit amenda acasa pentru lipsa rovienietei ( casiera de la Petrom facuse o greseala in acte iar rovinieta era eliberata pentru GL XX XXX si nu B XX XXX cum am eu numarul la masina) .Avand in vedere ca am achizitonat defapt rovinieta si am chitantele si toate actele doveditoare, dar numarul este gresit dupa cum am precizat exista vreo posibilitate sa se anuleze amenda? A fost o simpla greseala, nu a fost rea intentie sau altceva.

 58. elena says:

  buna seara,

  Problema mea este asemanatoare celor de mai sus.fratele meu a circulat anul trecut fara rovinieta mai bine de 6 luni , pe ruta Sibiu – Bucuresti.
  Masina este inmatriculata pe numele tatalui meu si undeva in luna iunie i-a poprit contul bancar de virare a pensiei in vederea achitarii sumei de 1500 lei contravaloare amenzilor. Suma a fost platita integral iar acum in luna noiembrie a primit somatie de plata a tarifului de despagubire pentru 3 procese verbale de constatare a contraventiei in cuantumul a 28 euro fiecare fara o instiintare de plata in prealabil.Se pot anula aceste tarife de despagubire in baza platii celor 6 amenzi ?Mentionez ca primul pv si cu titlu de despagubire este din data de 31.05.2011.

  • Stimate domn, vreau sa va informez ca biroul nostru a reusit pentru foarte multe procese verbale sa le repuna in termenul de contestare, raspunsul la intrebarea dvs. fiind 100% ca puteti sa anulati acele tarife de despagubire! Cu stima, av Cuculis 0722298011

 59. pop nicolae says:

  Buna ziua,
  As dori sa stiu cum angajez un avocat pentru a imi apara nevinovatia. Am sa dezvolt tema procesului.
  Am circulat fara rovinieta,iar cand am constatat ca este expirata am cumpaat una pe un an de zile. Dupa cateva zile am primt acasa 3 amenzi pentru rovinieta. Am decis sa platesc amenzile pentru ca am gresit, da totodata i-am actionat in instanta din 2 motive si anume : 2 amenzi pentru aceisi contraventie si semnatura digitala a constatatorului. Prima infatisare are loc la sfarsitul lunii februarie si as dori sa stiu cum pot apela la serviciile dumneavoastra, ce sanse am sa castig pentru motivele invocate. Cerintele sunt : plata cheltuielikor de judecata si neaplicarea acestei amenzi niciodata pana la schimbarea acestei legi, pentru autoturismul care a fost in discutie. Mutumesc antcipat si astept cu mare interes raspunsul dumneavostra.
  Tin sa precizez ca sunt din constanta iar amenzile au fost date pe raza orasului fetesti, A2, prin urmare acolo va fi prima infatisare. As vrea sa stiu daca pot muta dosalul la constanta.
  Cu stima Pop Nicolae

  • Buna ziua stimate domn. Legea este deja schimbata insa dvs. a-ti primit acele amenzi din urma. A-ti facut foarte bine ca a-ti apelat la noi, dat fiind faptul ca suntem cel mai mare birou de avocatura din Romania pe partea de amenezi referitoare la rovinieta in acest sens am si reusit prin nenumaratele petitii sa modificam legea. In acest sens urmeaza sa va contacteze un avocat pentru a va explica pe larg ce aveti de facut , cu stima, av CUCULIS 0722298011

 60. Sorin says:

  Stimate Domn,

  Va solicit o lamurire in doua probleme complementare si anume daca exista un act normativ de modificare a competentei de solutionare a plangerilor impotriva PVC si sanctionare a lipsei rovinietei ? In caz afirmativ as dori sa cunosc data intrarii in vigoare si ce modificari esentiale aduce.

  Multumesc!

 61. TEACA ROBERT says:

  buna ziua,
  Este posibil sa primesc de la CNADNR somatie de plata pentru o rovinieta dupa 2 ani si 1 luna?.
  Problema este ca in data de 08.03.2011 am vandut masina pe care o detineam facand contract de vanzare cumparare cu persoana respectiva, scotand-o de la financiar, dar de la politie nu am scoso atunci.
  problema este ca pe data de 10.04.2013 am primit somatie ca am circulat cu masina fara rovinieta valabila pe un anumit sector de drum si ca in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta trebuie sa achit taxa de 28 E.
  Exista posibilitatea sa mai primesc amenzi din cauza ca masina a mai fost vanduta de cateva ori pe o perioada de 4-6 luni in care nu stiu daca persoanele care o detineau au cumparat rovinieta? Mentionez ca dupa perioada respectiva de 4-6 luni am reusit sa iau legatura cu ultimul cumparator si acesta a inregistrat masina la politie pe numele lui, apoi eu am reusit sa imi rezerv numerele la politie.
  multumesc,.

  • Din pacate da, exista aceasta posibilitate din cauza ca sistemele informatice ale acetor institutii nu sunt legate si nu comunica intre ele iar abuzul facut o data va merge pana la capat. Nu aveti decat sansa sa o contestati. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 62. Gostian Mihai says:

  buna ziua,
  incepand cu data de 17.10.2010 am circulat fara rovinieta valabila si am fost prins de 9 ori de camera fara sa stiu… contraventiile le-am platit pe toate dar tariful de ”despagubire” l-am platit doar pentru 2 din procesele verbale si mai am de plata de 7 ori cate 28E , toate procesele verbale sunt din 2010. achitand de 2 ori suna de 28E pentru 2010 mi se pare ca am platit deja de 2 ori suma pentru acel an…ce pot sa fac? din pacate nu mai am procesele verbale doar instintarile de plata… Multumesc anticipat!

 63. Simion says:

  Buna ziua,

  Ma confrunt cu urmatoarea problema. In urma unui anunt de vanzare a unui autoturism proprietate personala, s-a prezentat un cetatean cu care, am incheiat un contract de vanzare cumparare, din pacate, nu notarial, in care am stipulat ca autoturismul se vinde in 2 rate, avans si diferenta, urmand ca actele de vanzare sa se incheie la data prevazuta in contract. In caz contrar, se stipula ca se returneaza autoturismul si se pierde suma retinuta ca avans. Cum deja banuiti, persoana nu a mai aparut ptr a achita avansul si incheia formalitatile de vanzare. Au existat cateva incercari de a solutiona amiabil situatia dar, desi acesta simula buna credinta, nu au avut vreo finalitate. Situatie care a si amanat luarea unei decizii de a ma adresa politiei in termen rezonabil, de la termenul stipulat ptr finalizarea vanzarii trtecand 45 de zile. Intre timp, primesc si amenda de la CNADR ptr. circulatie fara rovigneta valabila, la o data la care masina se afla in posesia cumparatorului, aspect in privinta caruia primisem asigurari ca este rezolvat, sustinand ca este o greseala ptr ca el detine rovigneta valabila. Recent, primesc telefon de la un alt cetatean, care pretindea ca are firma de dezmembrari auto si ca este in posesia autoturismului lasat spre dezmembrare de cumparator, acesta mentioanad ca doreste sa pastreze masina, propunand sa inchei vanzarea cu el in termeni lui, cu care nu pot fi deacord.
  Mentionez ca am fost la serviciul furturi auto, cu intentia de a sesiza situatia in vederea recuperarii autoturismului si am fost indrumat catre sectia de politie pe raza careia s-a petrecut fapta, deoarece nu este considerat furt auto, ptr ca am la cunostinta cine e autorul si am instrainat autoturismul in cunostinta de cauza. Am facut si acest demers si mi s-a sugerat ca e pierdere de timp, deoarece din experienta unor situatii asemanatoare, procurorul concluzioneaza cu neinceperea urmarii penale cu recomandarea sa ma adresej justitiei pe cale civila ptr abuz de incredere si banuiesc mai nou si distrugere.
  Spre ce demers ma consiliati?

  stima,

  • Buna ziua stimate domn. Trebuie sa stabilim in primul rand ca nu exista parte civila cand discutam despre un abuz de incredere ci doar parte penala. Evident daca se trage concluzia ca trebuie inceputa urmarirea penala atunci da, discutam despre prejudiciul civil.
   Cel mai simplu pentru dvs. in acest moment ar fi sa va indreptati cu o actiune penala in pararelul actiunii civile in pretentii in virtutea acelui contract.
   Cu stima,a v Cuculis 0722298011

   • Simion says:

    Ca idee, eu nu am depus efectiv, pana azi, plangere la politie, si datorita recomadarilor mentionate. Recte, ca este pierdere de timp si resurse, finalitatea fiind evidenta, fiind mai util sa ma adresez direct justitiei ptr pretentiile mele. Eu doar am citat ce au mentionat politistii, si revin, procurorul oricum va da NUP in acest caz si ma voi adresa in civil. Va dati seama ca ultimul meu gand era sa aglomerez si eu sala pasilor pierduti, cand am vandut. In consecinta, cine trebuie sa concluzioneze, politia prin procurorul desemnat cu cazul? Si respectand indicatia dvs, cum deschid acea actiune penala in paralel? Inteleg, contractul nu ar avea valoare juridica, si doar ca intelegere intre parti. Si nu in ultimul rand, se poate retine in sarcina cumparatorului contraventia circulatiei fara rovinieta, in baxa contractului?

    consideratie,

 64. marius says:

  buna ziua am si eu o problema am circulat fara rovinieta o zi dar in ziua respectiva am platit rovinieta mai vine amenda acasa va rog sa raspundeti va multumesc

  • Prin modificarea legii privind plata tarifului pentru circulatia pe drumurile publice, va aduc si eu pe aceasta cale la cunostiinta publica, faptul, ca daca primiti mai mult de 1 AMENDA/luna aceasta este NULA de drept, intervalul de amendare neputand fi mai scurt de 30 de zile intre cele 2 amenzi. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 65. kiphaPetru says:

  Buna ziua!
  am primit o amenda pentru rovinieta, dar eu am vandut masina acum mai bine de un an. ce pasi trebuie sa urmez pentru a scapa de plata amenzii?

Leave a Response